BLOK’S PAPERWORK

Is ontstaan in de jaren ’50. Wijkbewoner Blok verzamelde oud-papier ten behoeve van een gezinsvervangend tehuis in Middelharnis, waar zijn gehandicapte dochter langdurig verbleef. Jarenlang stapelde hij de kranten voor zijn huis aan de Meidoornsingel op, totdat hij van de Gemeente Rotterdam een plek voor een container kreeg aan de Rododendronstraat.

De container werd langzamerhand een ontmoetingsplek in de buurt. Midden jaren ’80 werd een begin gemaakt met het inzamelen van oude boeken. Begin jaren ’90 kwam er een speciale ‘boeken’container bij op het plein.

Enkele jaren geleden is Blok’s Paperwork gedwongen verhuisd naar de Lupinehof.

Sinds november 2009 heeft Blok’s Paperwork de beschikking over een grote winkelruimte aan de Peppelweg. Daar worden allerlei huishoudelijke spullen verkocht, maar helaas is de inname van oud-papier ten einde gekomen, niet alleen door het gebrek aan plaats voor de container, maar ook doordat er nauwelijks geld verdiend wordt met de inzameling van oud-papier.


ORGANISATIE

De heer Blok wist jarenlang vrijwilligers te enthousiasmeren om het zware werk te verrichten. Eind jaren ’80 werd de stichting Bloks’ Paperwork opgericht. Naast de vele vrijwilligers die de winkel met elkaar runnen, is er een actief bestuur. Bestuursleden:

Sjoerd Brunia                    voorzitter

Annette Abbink                  secretaris/penningmeester

Herman Pasman                lid

Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Dick begeleidt de vrijwilligers in de winkel en de container.


DOELEN

De opbrengst van de verkoop gaat, na aftrek van de vaste lasten, in zijn geheel naar goede doelen. Het bestuur bepaalt jaarlijks welk goed doel, meestal in de directe omgeving, een bijdrage krijgt.

Lees hier verder over de goede doelen.

BLOK’S PAPERWORK

  Stichting Blok’s Paperwork, Peppelweg 152, 3053 GW Rotterdam, tel. 010-418 93 33 www.blokspaperwork.nl    info@blokspaperwork.nl

de winkelde_winkel.html
goede doelengoede_doelen.html
contactcontact_1.html
startindex.html
organisatie